1185 )นายกเทศมนตรีร่วมประชุมและเสนอแผนโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมเสนเสนอแผนโครงการงบประมาณ  โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.บ.ก.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ และร่วมรับฟังการนำเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงบ่ายประชุมกลุ่มย่อยรายกลุ่มจังหวัดฯ นำเสนอการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนงานระดับ Function และ Area ของงบบูรณาการภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 (กลางปี) และ 2563 ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่นนายกเทศมนตรีร่วมประชุมและเสนอแผนโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ

ข่าว ณ วันที่ 06 ส.ค. 61 เวลา 12:57 น. โดย super