1184 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการพัฒนาทำความสะอาดและปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร

วันศุกร์ที่  3  สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการพัฒนาทำความสะอาดและปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ทั้งทางเข้า ภายในและโดยรอบหมู่บ้าน จำนวน 500 ต้น เพื่อพัฒนาเป็นจุดท่องเที่ยวในอนาคต bulung color streets และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บ้านโนนเจดีย์ ม.1 และ บ้านโนนเจดีย์พัฒนา ม.19, เวลา 19.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกับผู้นำและประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ณ ศาลาการเปรียญวัดโนนเจดีย์ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการพัฒนาทำความสะอาดและปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร

ข่าว ณ วันที่ 03 ส.ค. 61 เวลา 11:11 น. โดย super