1183 )นายกเทศมนตรีบำเพ็ญบุญกุศลโดยการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุ และอาหาร เครื่องดื่มแก่อุบาสก อุบาสิกา

วันเสาร์ที่  4  สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา บำเพ็ญบุญกุศลโดยการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุ และอาหาร เครื่องดื่มแก่อุบาสก อุบาสิกา ที่รักษาอุโบสถศีลและค้างคืนที่วัดในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ ทั้ง 11 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วรปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต 1/เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ ได้เมตตามอบพระพุทธรูปให้กับ ทต.บัลลังก์ เพื่อกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนายกเทศมนตรีบำเพ็ญบุญกุศลโดยการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุ และอาหาร เครื่องดื่มแก่อุบาสก อุบาสิกา

ข่าว ณ วันที่ 04 ส.ค. 61 เวลา 10:48 น. โดย super