1182 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมเสนอโครงการสำคัญเร่งด่วน ณ จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่  5  สิงหาคม  2561  เวลา 17.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี/ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.บ.ก.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ เดินทางถึงสถานที่จัดการประชุมฯ โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายธีรศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่นร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุมเสนอโครงการสำคัญเร่งด่วน ณ จังหวัดขอนแก่น

ข่าว ณ วันที่ 05 ส.ค. 61 เวลา 9:51 น. โดย super