1179 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี

วันเสาร์ที่ 28  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี, เวลา 18.30 น. นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมลำเชียงไกร อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ค. 61 เวลา 17:00 น. โดย super