1178 )โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในสัปดาห์ที่ 10 ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในสัปดาห์ที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ด้วยการบำเพ็ญบุญกุศลถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมการตอบแทนคุณต่อบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดโดยมีข้าราชการ,พนักงาน ทต.บัลลังก์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในสัปดาห์ที่ 10 ปีการศึกษา 2561

ข่าว ณ วันที่ 26 ก.ค. 61 เวลา 9:59 น. โดย super