1177 )โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

วันพุธที่  25  กรกฎาคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กระทำพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการศึกษา ประชาชนและเยาวชน จิตอาสาฯ ในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 1,200 คน ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมทำการปลูกต้นไม้ 10,028 ต้น ในพื้นที่ 54 ไร่ ณ ป่าสาธารณะ (ป่าโจด) บ้านโพธิ์ตาสี หมู่ที่ 10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”

ข่าว ณ วันที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 13:02 น. โดย super