1176 )ร่วมกับคณะผู้บริหาร,สท.ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE

วันเสาร์ที่  21  กรกฎาคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร,สท.ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางหลวง 205 – บ้านโนนเมือง งานลาดยาง ASPHALT CONCRETE ผิวจราจรกว้าง 15.50 ม. ณ กม.ที่ 9+100 บ.สระตะเฆ่หิน ม.15, เวลา 16.30 น. ตรวจงานปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบดอัดจากผู้ประกอบการงานซ่อมสร้างถนนสายดังกล่าว ณ ป่าโจด บ้านโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร่วมกับคณะผู้บริหาร,สท.ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ค. 61 เวลา 9:15 น. โดย super