1175 )นายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และดูงานเตรียมพื้นที่ปลูกป่าฯ พร้อมดูงานก่อสร้างถนนลาดยาง

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 เวลา 10.00 น. นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะตรวจเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและประชุมสัญจรเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่นพื้นที่โนนไทย  และกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ ต.บัลลังก์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการด้านการท่องเที่ยว ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 13.00 น. นายอำเภอโนนไทย ตรวจพื้นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าสาธารณะ บ.โพธิ์ตาสี  ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และดูงานเตรียมพื้นที่ปลูกป่าฯ พร้อมดูงานก่อสร้างถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 20 ก.ค. 61 เวลา 9:27 น. โดย super