1174 )นายกเทศมนตรีตเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำฯ

วันศุกร์ที่  13  กรกฎาคม  2561  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก อบต.กำปัง,รพ.โนนไทย ร่วมกับ อปพร.ทต.บัลลังก์ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสาย ทล.205- บ้านโนนเมือง เวลา 11.00 น. งานย้ายเสาไฟฟ้าฯ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการฯ ณ กม.ที่ 13+920, กม.ที่ 14+850 และในเวลา 15.00 น. ตรวจงานบดอัดหินคลุกฯ ณ กม.ที่ 13+820 บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำฯ

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 10:58 น. โดย super