1172 )นายกเทศมนตรีพบปะตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (การฝึกอาชีพเสริม)

วันจันทร์ที่  16  กรกฏาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พบปะและเยี่ยมชมกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (การฝึกอาชีพเสริม) “สาขาอาหารไทย”โดยมีนายดุสิต คชรินทร์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และนำฝึกภาคการปฏิบัติ ซึ่งในภาคเช้าฝึกทำอาหารเมนู “แกงรัญจวน” และภาคบ่ายฝึกทำอาหารเมนู “หมูโสร่ง” ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีพบปะตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (การฝึกอาชีพเสริม)

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ค. 61 เวลา 11:45 น. โดย super