1171 )นายกเทศมนตรีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

วันพฤหัสบดีที่  12  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในสัปดาห์ที่ 8 ปีการศึกษา 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ร่วมเป็นวิทยากรฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 15.00 น. ตรวจการปรับปรุงพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10,028 ต้น โดยมีคณะผู้บริหาร,ผอ.กองช่างฯ,เจ้าหน้าที่ร่วมวางแผนฯ และผู้ประกอบการให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรในการปรับปรุง ณ พื้นที่สาธารณะ(ป่าโจด) บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ

ข่าว ณ วันที่ 13 ก.ค. 61 เวลา 8:51 น. โดย super