1169 )นายกเทศมนตรีร่วมวางแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอังคารที่  10  กรกฎาคม  2561 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมวางแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 45 ไร่, พื้นที่แปลงเกษตรกรรมรวม 20 ไร่ (สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร) และแนวเขตขุดแก้มลิง 65 ไร่ โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,ผอ.กองช่างฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบและวางแผนฯ ณ พื้นที่สาธารณะ(ป่าโจด) บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 15.00 น. ตรวจงานวางท่อ เตรียมการโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสาย บ.กุดเวียน-บ.โนนเจดีย์พัฒนา ณ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมวางแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าว ณ วันที่ 11 ก.ค. 61 เวลา 8:09 น. โดย super