1168 )ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน รร.สระตะเฆ่ ในการดูแลรักษาความสะอาดสองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

วันอังคารที่  10  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน รร.สระตะเฆ่ ในการดูแลรักษาความสะอาดสองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตามโครงการตำบลของหนู พื้นที่ได้รับมอบหมาย ระหว่าง กม.ที่ 5+280- กม.ที่ 9+700 และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของพนักงานฯ ณ กม.ที่ 7+100 บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน รร.สระตะเฆ่ ในการดูแลรักษาความสะอาดสองข้างทางถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 12:05 น. โดย super