1166 )นายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2561 เวลา 09.00 น. พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจากพระสุทัศน์ กะตะปุญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพคงคา ร่วมเป็นวิทยากรฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. ร่วมตรวจแนวเขตที่ดินเพื่อเตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผญบ.,ผอ.กองช่างฯ ร่วมตรวจสอบและวางแผนฯ ณ พื้นที่สาธารณะ(ป่าโจด) บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ค. 61 เวลา 11:56 น. โดย super