1165 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วงขยายผิวจราจร กว้าง 15.50 ม.

วันพฤหัสบดีที่  5  กรกฎาคม  2561 เวลา 13.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วงขยายผิวจราจร กว้าง 15.50 ม. ในงานขุดผิวทางเดิมพร้อมลงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 95% Standard Proctor Density ณ กม.ที่ 13+500, งานขุดพื้นทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  (ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนประเภทหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3.5% โดยน้ำหนัก(20 กก./ตรม.)) ณ กม.ที่ 12+980 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ช่วงขยายผิวจราจร กว้าง 15.50 ม.

ข่าว ณ วันที่ 05 ก.ค. 61 เวลา 12:49 น. โดย super