1164 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจผิวจราจรลาดยาง และประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งฯ

วันศุกร์ที่  29  มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ งานติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง ณ กม.ที่ 8+090 บ.สระตะเฆ่ ม.8, งานลงหินคลุกขยายความกว้างผิวจราจร ณ กม.ที่ 12+980 บ.กุดเวียน ม.4, งานวางท่อ คสล. ณ กม.ที่ 13+900 บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. เป็นประธานเปิดโครงการประชาร่วมใจตรวจคัดกรองมะเร็งแบบบูรณาการ ณ รพ.สต.คูเมือง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจผิวจราจรลาดยาง และประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งฯ

ข่าว ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61 เวลา 17:53 น. โดย super