1159 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินสภาเด็กและเยาวชนฯ

วันจันทร์ที่  25  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินสภาเด็กและเยาวชนฯ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 10.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ฯ (25 ก.ค.61) และเตรียมการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินสภาเด็กและเยาวชนฯ

ข่าว ณ วันที่ 25 มิ.ย. 61 เวลา 9:50 น. โดย super