1158 )นายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

วันจันทร์ที่ 18  มิถุนายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุม  โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ, นายอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการฯ, ผู้บริหารท้องถิ่น และส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมวีวัน อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์)

ข่าว ณ วันที่ 18 มิ.ย. 61 เวลา 15:47 น. โดย super