1157 )นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการปฎิบัติการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการปฎิบัติการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร, นายพิศาล สองมณี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, นายสมชาย เล็งสุวรรณ เกษตรอำเภอโนนไทย, นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า, นายดนัย ตรวจงูเหลือม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อหารือในการจัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน บัลลังก์โมเดล ปีที่ 3 ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองฯ, เวลา 10.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดำเนินการตามแนวทางตำบลสะอาดปราศจากขยะ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีให้การต้อนรับ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการปฎิบัติการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นประธานเปิดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง

ข่าว ณ วันที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 15:08 น. โดย super