1154 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่  31  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ, เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนเกษตรกรโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” บัลลังก์โมเดล ปีที่ 3 เพิ่มเติม ณ อาคารป้องกันฯ และเวลา 10.30 น. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัยฯ ณ รพ.สต.คูเมือง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ปีการศึกษา 2561

ข่าว ณ วันที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 10:08 น. โดย super