1153 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมและประเมินหมู่บ้านการท่องเที่ยวตามโครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับนายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนฯ/ประธานคณะกรรมการประเมินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมและประเมินหมู่บ้านการท่องเที่ยวตามโครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร โดยมีนายสมยศ ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอฯ, ปลัดอาวุโส, น.ส.จุฑาสัณฑ์ ตั้งตรีวีระกุล สจ., ส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ และคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวฯ บ.คึมมะอุ-สวนหม่อน ม.3,9 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเป็นคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมและประเมินหมู่บ้านการท่องเที่ยวตามโครงการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

ข่าว ณ วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 9:46 น. โดย super