1150 )รับลงทะเบียนสมาชิกรายใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล) ปีที่ 3

วันพุธที่ 23  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ บ.กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในการตรวจสอบ/ยืนยันสมาชิกเดิมและรับลงทะเบียนสมาชิกรายใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล) ปีที่ 3 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์, เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมชี้แจงโครงการตำบลพลังงานทดแทน (บัลลังก์โมเดล) ในเวทีประชาคมฯ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ บ.คูเมืองใหม่ ม.18 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมารับลงทะเบียนสมาชิกรายใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ “เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” (บัลลังก์โมเดล) ปีที่ 3

ข่าว ณ วันที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 9:08 น. โดย super