1149 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีร่วม พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ ตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  โดยมีนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ ร่วมกิจกรรมเก็บวัชพืชทำความสะอาดห้วยลำเชียงไกร ณ บริเวณพื้นที่บ้านโพธิ์ หมู่ 11 ต.สำโรง ถึง บ้านตะกุด หมู่ 11 ต.กำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีร่วม พิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ณ ตำบลกำปัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 21 พ.ค. 61 เวลา 15:57 น. โดย super