1147 )นายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหมู่บ้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหมู่บ้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ณ ศาลาประชาคม บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับหมู่บ้านเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ค. 61 เวลา 13:07 น. โดย super