1146 )นายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการบัลลังก์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นรักษ์สุขภาพ “บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ”

วันพุธที่  17  พฤษภาคม  2561  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการบัลลังก์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นรักษ์สุขภาพ “บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ” ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ ม.8 บ.สระตะเฆ่, เวลา 11.00 น. ตรวจงานขยายช่องทางจราจรโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ และงานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยว ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ณ กม.ที่ 13+200 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการบัลลังก์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นรักษ์สุขภาพ “บัลลังก์โมเดลด้านสุขภาพ”

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ค. 61 เวลา 15:15 น. โดย super