1145 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ให้การต้อนรับ Mr.Daniel Hayward นักวิจัยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่  17  พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ Mr.Daniel Hayward นักวิจัยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ และคุณผการัตน์  ริณ  จิเรณุวัฒน์  ผู้ช่วยฯ/ล่าม เพื่อศึกษาการผลิตข้าวโพดในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีคณะผู้บริหารและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการ เกษตรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน “ บัลลังก์โมเดล” ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ให้การต้อนรับ Mr.Daniel Hayward นักวิจัยศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 8:31 น. โดย super