1144 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

วันพุธที่  16  พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เข้าร่วมประชุม  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กรุณามอบหมายให้ นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 4.0 ณ โรงแรมสบาย โฮเทล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

ข่าว ณ วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 17:46 น. โดย super