1142 )นายกเทศมนตรี ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนด้วยการทำความสะอาด

วันเสาร์ที่  5  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร, กำนัน, สท., และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บ.สระตะเฆ่, บ.สระตะเฆ่หิน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนด้วยการทำความสะอาดและเก็บวัสดุ/กิ่งไม้ที่เกิดจากการรื้อถอนงานขยายช่องทางจราจรฯ ณ ถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ บริเวณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 และ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนด้วยการทำความสะอาด

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ค. 61 เวลา 14:05 น. โดย super