1141 )นายกเทศมนตรี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะ

วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะ ลงตรวจพื้นที่เตรียมการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และเวลา 14.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโนนไทย ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดฯ และ ผอ.กองช่างฯ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายเพื่อให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และคณะ

ข่าว ณ วันที่ 05 พ.ค. 61 เวลา 16:57 น. โดย super