1140 )ให้การต้อนรับนางวรรณธิณี คะลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สง.พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ

วันศุกร์ที่  4  พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนางวรรณธิณี คะลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สง.พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ เพื่อรับมอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 5 แห่ง และการจัดทำโครงการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน,บ่อบาดาล,ผิวดิน เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรฯ ของพลังงานจังหวัดนครราชสีมาและกองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องรับรอง ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาให้การต้อนรับนางวรรณธิณี คะลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สง.พลังงานจังหวัดนครราชสีมา และคณะ

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ค. 61 เวลา 17:11 น. โดย super