1139 )นายกเทศมนตรี เตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่  3  พฤษภาคม  2561 เวลา 13.30 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจและติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำฯ และพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ ใน 7 พ.ค.61 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร., รพ.สต.,ตร., ข้าราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และตรวจสถานที่เตรียมการต้อนรับฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ค. 61 เวลา 10:37 น. โดย super