1138 )นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจคัดกรองมะเร็งฯ ปี 61 ณ รพ.สต.สระตะเฆ่

วันพุธที่  2  พฤษภาคม  2561 เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานเปิดโครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจคัดกรองมะเร็งฯ ปี 61 ณ รพ.สต.สระตะเฆ่ ต.บัลลังก์, เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท., ผญบ. และประชาชน บ.กุดเวียน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการทำความสะอาดและเก็บวัสดุ/กิ่งไม้ที่เกิดจากการรื้อถอนงานขยายถนนฯ ณ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสตรียุคใหม่ร่วมใจคัดกรองมะเร็งฯ ปี 61 ณ รพ.สต.สระตะเฆ่

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ค. 61 เวลา 17:31 น. โดย super