1137 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ 77 จังหวัด

วันอังคารที่  24  เมษายน  2561  เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ 77 จังหวัด ประเด็นการบูรณาการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องรับรองฯ และแหล่งน้ำในพื้นที่ ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ 77 จังหวัด

ข่าว ณ วันที่ 23 เม.ย. 61 เวลา 9:24 น. โดย super