1136 )นายกเทศมนตรี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่  24  เมษายน  2561 เวลา 13.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ให้การต้อนรับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจและติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำฯ และพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ต.บัลลังก์ ใน 7 พ.ค.61 ที่ ต.บัลลังก์ เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมต่อ ครม.สัญจร ใน 8 พ.ค.61 ที่ จว.บ.ร. ต่อไป โดยมีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ผอ.รร., รพ.สต.,ตร., ข้าราชการ พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 14:06 น. โดย super