1135 )นายกเทศมนตรี ร่วมปั่นจักรยานกับชมรมปั่นฯลำเชียงไกร เพื่อสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยว Bullung Color Streets

วันพุธที่  25  เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมปั่นจักรยานกับชมรมปั่นฯลำเชียงไกร (ต.บัลลังก์) เพื่อสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยว Bullung Color Streets, ถนนอัจฉริยะ ณ สายทางโคกสวาย- อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และเส้นทางรอบอ่างเก็บน้ำฯ ความยาว 21.300 กม. เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางฯ สำหรับพัฒนาเป็น Bicycle lene/สกายเลนโอโซน “เส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น” ในอนาคต ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์, เวลา 11.00 น. ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานขุดกัดผิวทางเดิม,พื้นทาง/ไหล่ทางเดิม/ส่วนขยาย โดยวิธี PAVEMENT IN-PLEASE RECYCLING ความลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. กว้างไม่น้อยกว่า 15.50 ม. (4 ช่องจราจรพร้อมโคมไฟส่องสว่าง) ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ณ กม.ที่ 8+050 บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ร่วมปั่นจักรยานกับชมรมปั่นฯลำเชียงไกร เพื่อสำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยว Bullung Color Streets

ข่าว ณ วันที่ 24 เม.ย. 61 เวลา 11:20 น. โดย super