1134 )นายกเทศมนตรีฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และงานก่อสร้าง/ขยายสะพาน

วันพุธที่  25  เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานก่อสร้าง/ขยายสะพาน ความกว้าง 11 ม. ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ณ กม.ที่ 11+200 และงานปูผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE  ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 ซม. กว้าง 9.00 ม. (พร้อมไหล่ทาง) ณ กม.ที่ 12+300 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีฯ ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ และงานก่อสร้าง/ขยายสะพาน

ข่าว ณ วันที่ 25 เม.ย. 61 เวลา 11:10 น. โดย super