1133 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  26  เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ในการตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานปูผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE  ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 ซม. กว้าง 9.00 ม. (พร้อมไหล่ทาง) ณ กม.ที่ 7+500 บ.สระตะเฆ่ฯ และร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานในการทำความสะอาด/ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายดังกล่าวฯ ณ บริเวณ บ.สระตะเฆ่ ม.8 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 เม.ย. 61 เวลา 15:33 น. โดย super