1131 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนนลาดยาง

วันเสาร์ที่  21  เมษายน  2561 เวลา 15.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ในการตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานก่อสร้าง/ขยายสะพาน ความกว้าง 11 ม. ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ณ กม.ที่ 11+200 และงานปูผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE  ความหนาไม่น้อยกว่า 6.3 ซม. ก่อนบดอัดให้ได้ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 ซม. กว้าง 9.00 ม. (พร้อมไหล่ทาง) ณ กม.ที่ 11+000 บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้าในการก่อสร้างถนนลาดยาง

ข่าว ณ วันที่ 21 เม.ย. 61 เวลา 15:00 น. โดย super