1130 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  19  เมษายน  2561  เวลา 15.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหารตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานขุดกัดผิวทางเดิม,พื้นทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLEASE RECYCLING ความลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. กว้าง 9 ม. พร้อมผสมปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ของเครื่องจักรชุดที่ 1 ณ กม.ที่ 9+200 และงานปูผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE  ความหนาไม่น้อยกว่า 6.3 ซม. ก่อนบดอัดให้ได้ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 ซม. ของเครื่องจักรชุดที่ 2 ณ กม.ที่ 10+200 ณ บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 20 เม.ย. 61 เวลา 17:14 น. โดย super