1129 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่  19  เมษายน  2561 เวลา 11.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมการจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ 3 ณ ศาลาประชาคม บ.โพธิ์ตาสี ม.10, เวลา 13.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโนนไทย งานย้ายเสาไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกงานขยายผิวจราจรกว้าง 16 ม. (4 ช่องจราจร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง) ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ณ กม.ที่ 13+400 (หน้าเทศบาลฯ) บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ข่าว ณ วันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 10:17 น. โดย super