1128 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

วันอังคารที่  18  เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับรองนายกเทศมนตรี และ สท. ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งานขุดกัดผิวทางเดิม,พื้นทางและไหล่ทางเดิม โดยวิธี PAVEMENT IN-PLEASE RECYCLING ความลึกไม่น้อยกว่า 0.20 ม. กว้าง 9 ม. พร้อมผสมปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ ประเภทหนึ่ง ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ของเครื่องจักรชุดที่ 1 ณ กม.ที่ 12+300 และงานปูผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE  ความหนาไม่น้อยกว่า 6.3 ซม. ก่อนบดอัดให้ได้ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5.00 ซม. ของเครื่องจักรชุดที่ 2 ณ กม.ที่ 11+400  ณ บ.กุดเวียน ม.4 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 8:37 น. โดย super