1127 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

วันพุธที่  4  เมษายน  2561 เวลา 14.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ งานลงหินคลุก,งานขยายสะพาน,งานขยายถนน 4 ช่องจราจรพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ณ พื้นที่ บ.กุดเวียน ม.4, เวลา 16.00 น. ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างท่อ/ประตูระบายน้ำของคลองน้ำรอบอ่างเก็บน้ำฯ และงานเตรียมพื้นที่จัดงานประเพณีสงกรานต์ฯ ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง บ.กระดาน ม.6 และ บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ 

ข่าว ณ วันที่ 04 เม.ย. 61 เวลา 15:56 น. โดย super