1126 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

วันเสาร์ที่  6  เมษายน  2561 เวลา 09.30 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมานตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท. และพนักงานฯ อำนวยความสะดวกและตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ โดยดำเนินการย้ายต้นชมพูพันธ์ุทิพย์เพื่อให้เครื่องจักรเข้าทำงานขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง ณ กม.13+120 บ.กุดเวียน ม.4 (หน้าเทศบาลฯ)และตรวจงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ รวมทั้ง งานลงหินคลุกขยายถนน 4 ช่องจราจรฯ ณ กม.9+200 บ้านสระตะเฆ่ ม.8, เวลา 14.00 น. ร่วมชี้แนวฝังท่อระบายน้ำหลากและงาน Pavement Recycling ของเครื่องจักรก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE (เวลา 17.00 น. เครื่องจักรชุด Recycling เข้ามาอีก 1 ชุด) ณ กม.10+000 บ.สระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 06 เม.ย. 61 เวลา 13:14 น. โดย super