1125 )นายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

วันเสาร์ที่  7  เมษายน  2561  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร และ สท. ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ ต.บัลลังก์ งาน Pavement Recycling ก่อนลงผิวจราจรลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE ของเครื่องจักรชุดที่ 1 ณ กม.6+820 บ.สระตะเฆ่ ม.8, เครื่องจักรชุดที่ 2 ณ กม.ที่ 12+100 บ.กุดเวียน ม.4 และร่วมหารือผู้ประกอบการเพื่อให้โครงการฯเป็นไปตามแบบ/แผนงานที่กำหนด ณ กม.ที่ 10+300 ณ บ้านสระตะเฆ่หิน ม.15 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายโคกสวาย – อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรฯ

ข่าว ณ วันที่ 08 เม.ย. 61 เวลา 15:02 น. โดย super