1124 )นายกเทศมนตรีตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง บ้านดอนยาว ม.7

วันเสาร์ที่  7  เมษายน  2561 เวลา 14.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับคณะผู้บริหาร, สท. และผู้นำหมู่บ้านฯ ตรวจความเรียบร้อยงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวงพื้นที่ 42 ไร่ 1 ใน 4 แห่ง ของชุดปฏิบัติงานช่าง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อนการส่งมอบ ณ บึงหนองเดิ่น, เวลา 18.00 น. ร่วมงานแสดงความขอบคุณชุดปฏิบัติงานฯ โดยมี ร.อ.เจษฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฐ หัวหน้าชุดฯ กล่าวแสดงความรู้สึกที่ประทับใจในการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ณ ศาลาประชาคม บ.ดอนยาว ม.7 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานขุดลอกแก้มลิงระบบพวง บ้านดอนยาว ม.7

ข่าว ณ วันที่ 07 เม.ย. 61 เวลา 13:44 น. โดย super