1123 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่าง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

วันอังคารที่  10  เมษายน  2561 เวลา 08.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่าง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ชุดปฏิบัติงานฯ ที่เข้าพัฒนาและขุดลอกแก้มลิงระบบพวงในพื้นที่จนแล้วเสร็จ 4 แห่ง ในโอกาสนี้ ร.อ.เจษฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฐ หัวหน้าชุดฯ กล่าวแสดงความรู้สึกที่ประทับใจในการต้อนรับและการอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ก่อนเคลื่อนย้ายกำลังพลและเครื่องจักรเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่อำเภอโชคชัย ณ วัดศรีดอนยาว บ.ดอนยาว ม.7 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชน ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่าง สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าว ณ วันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 10:16 น. โดย super