1122 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  10  เมษายน  2561  เวลา 10.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมกับนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฯ ร่วมงานประเพณี “สรงน้ำพระ มหาสงกรานต์” รดน้ำขอพรจากพระธรรมโสภณ และเจ้าคณะจังหวัด ทั้ง 2 นิกาย และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 14:00 น. โดย super