1120 )นายกเทศมนตรีร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนมณฑปศาลา, พิธีฉลองศาลา และพิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรมพระมหาสุพจน์ เตชพโล ป.ธ.7

วันเสาร์ที่  14  เมษายน  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ร่วมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้เมตตาเทศนาธรรมโปรดอุบาสกอุบาสิกา ในโอกาสเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนมณฑปศาลา, พิธีฉลองศาลา และพิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรมพระมหาสุพจน์ เตชพโล ป.ธ.7 นธ.เอก และสามเณรนที บุญประกอบ ป.ธ.5 นธ.เอก โดยช่วงเช้ากระทำพิธีแห่พัดยศและพิธีสงฆ์โดยได้รับเมตตาจากพระครูประโชติปัญญากร (หลวงพ่อคูณ วัดบัลลังก์) เมตตามาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดคูเมือง ม.3, เวลา 13.00 น. รวมงานทอดผ้าป่าสามัคคีในพื้นที่ ณ วัดโพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนมณฑปศาลา, พิธีฉลองศาลา และพิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรมพระมหาสุพจน์ เตชพโล ป.ธ.7

ข่าว ณ วันที่ 14 เม.ย. 61 เวลา 14:03 น. โดย super