1117 )ประชุมเตรียมการจัด พอ.สว. และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับซื้อมันสำปะหลังโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า

วันอังคารที่  27  มีนาคม  2561 เวลา 09.00 น. ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นระธานกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการจัด พอ.สว. และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับซื้อมันสำปะหลังโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า ม.12, เวลา 11.00 น. ร่วมการจัดเวทีประชาคมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” เวทีที่ 2 ณ ศาลาประชาคม บ.โพธิ์ตาสี ม.10 ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมาประชุมเตรียมการจัด พอ.สว. และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือรับซื้อมันสำปะหลังโครงการแปลงใหญ่ประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม บ.เมืองเก่า

ข่าว ณ วันที่ 27 มี.ค. 61 เวลา 15:17 น. โดย super